Sidor

Så går det till på ett slakteri

The Good Slaughter: A Proud Meat Cutter Shares His Processing Floor from SkeeterNYC on Vimeo.

Vill du se hur det går till på ett slakteri? Lägg i så fall tio minuter på att se den här filmen om ägaren på ett litet slakteri och styckeri i USA.

Inga kommentarer: