Sidor

Femsekundersregeln?

Det sägs ju ibland att om man tar upp något man tappat på golvet inom fem sekunder är det ok att äta, här finns      en lite mer detaljerad guide.


Inga kommentarer: